Nové bývanie ako si zaslúžite

Hypotéky

Sú dve veci, ktoré musíte vziať do úvahy:

  • 80% z hodnoty nehnuteľnosti, na ktoré viete získať štandardnú hypotéku
  • 20% z hodnoty nehnuteľnosti a zdroje, ktoré budete potrebovať na zariadenie a vybavenie domácnosti

Možnosti financovania

Akými spôsobmi môžeme nájsť zvyšných 20%?

Medziúver

Medziúver je typ úveru, ktorý poskytujú stavebné sporiteľne, ak klient ešte nespĺňa podmienky na poskytnutie riadneho stavebného úveru a funguje tak, že časť z mesačnej splátky ide na úroky z medziúveru a časť na sporenie, pokým nenasporíte určitú časť na poskytnutie riadneho stavebného úveru.

+ Aj keď medziúver nie je tak výhodný ako stavebný úver, ktorý dosiahnete pravidelným sporením (a neobsahuje nárok na štátnu prémiu), RPMN v súčasnosti vychádza v praxi okolo 5.5 %.
+ Splatnosť úveru je možné natiahnuť až na 30 rokov.

Navýšenie hypotéky na 90 %

100% hypotéky sú už dnes minulosťou a 90% hypotéky sú obmedzené – túto výšku financovania z hodnoty nehnuteľnosti neposkytuje každá banka na trhu a môže sa poskytovať iba v 20 % prípadoch všetkých hypoték.

+ Znížia sa administratívne nároky spojené s vybavovaním ďalšieho úveru a potreba vlastných zdrojov na sumu, ktorú môže byť jednoduchšie vykryť.

- Nepríjemné navýšenie už tak vysokých úrokových sadzieb.
- Banky často prísnejšie posudzujú bonitu klienta / nehnuteľnosti.

Spotrebný úver na dofinancovanie

Hypotéku je možné dofinancovať aj klasickým spotrebným úverom (tzv. “pôžičkou na čokoľvek”) alebo spotrebným úverom, ktorý niektoré banky ponúkajú špeciálne k hypotéke a môže mať o niečo nižšiu úrokovú sadzbu.

Spotrebný úver môžete neskôr predčasne splatiť alebo spolu s hypotékou zlúčiť do jednej refinančnej hypotéky. Refinancovanie však bude možné až vtedy, keď poklesne zostatok úverov alebo sa zvýši hodnota vašej nehnuteľnosti (rastom cien či po rekonštrukcii).

+ Ručenie len jednou nehnuteľnosťou.

- Krátka splatnosť úveru (maximálne 8 rokov).
- Vysoký úrok (v priemere približne 8-9%).
Výrazne vyššia mesačná splátka, kvôli ktorej častokrát nemusí vyjsť podmienka dostatočného príjmu. Poprípade, aj keď sedia zákonné limity, celková mesačná splátka môže byť tak vysoká, že mnohým jednoducho nezapadá do rodinného rozpočtu.

Dozaloženie nehnuteľnosti

Ak vlastníte nejakú nehnuteľnosť, prípadne vám vie rodina pomôcť dozaložením jej nehnuteľnosti, je to pre vás najlacnejšia z možností dofinancovania.

V tomto prípade dostanete v drvivej väčšine prípadov 100 % z kúpnej ceny bytu vo forme hypotéky.

Danú nehnuteľnosť viete časom zo založenia vyňať, ak vám bude na celú hypotéku postačovať hodnota kupovanej nehnuteľnosti.

+ Pokiaľ túto možnosť máte, je to jedna z najefektívnejších foriem plného dofinancovania hypotéky bez potreby ďalších zdrojov.

ZMENY OD NOVÉHO ROKA Daňovo-hypotekárny bonus pre mladých

Ak ste pri podaní žiadosti o hypotéku mali do 35 rokov (vrátane), môžete mať nárok na daňový bonus pre mladých až 1 200 € ročne.

Od nového roka sa tento bonus stal o niečo dostupnejším – kým podľa starých pravidiel sa bonus počítal len zo zaplatených úrokov do sumy 50-tisíc eur, od 1.1.2024 sa táto hranica zrušila. Zároveň sa upravila aj maximálna výška príjmu. Kým podľa starých pravidiel bol maximálny príjem žiadateľa určený ako 1.3-násobok priemernej mzdy, od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvýšila na 1.6-násobok priemernej mzdy.

Ľuďom, ktorí budú čerpať hypotéku v roku 2024, sa bude posudzovať príjem za rok 2023 a priemerná mzda za rok 2023. Výška priemernej mzdy ešte nie je známa. A kým podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 € ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 € ročne. Nárok na bonus máte počas prvých piatich rokoch po čerpaní hypotéky a spolu tak môžete získať 6 000 €.
Nehnuteľnosť zároveň musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Sporenie alebo investovanie

Zároveň existuje možnosť nasporiť si potrebných 20% k hypotéke prostredníctvom klasických vkladových / sporiacich účtov alebo pravidelným investovaním do ETF fondov / podielových fondov.

ETF fondy majú vo všeobecnosti nižšie poplatky, potenciál veľmi slušných výnosov a výhodné zdanenie (v prípade, ak investícia trvá aspoň jeden rok, sa uplatňuje tzv. časový test a všetky výnosy sú oslobodené od daní a odvodov).

Investície do ETF / podielových fondov však môžu mať pri sporení na bývanie niekoľko nevýhod, ktoré je potrebné vziať do úvahy:

- Investičný horizont a rizikové parametre. ETF fondy majú odporúčaný dlhodobý investičný horizont, nakoľko aj keď rastú, ich krátkodobá hodnota môže kolísať. Treba si predstaviť, že investujete do fondov s tým, že zhodnotené peniaze použijete o štyri roky. Fondom sa bude dariť počas celej doby, ale môžu sa tiež mesiac pred výberom prepadnúť. Buď si vyberiete menej, ako ste nainvestovali, alebo budete čakať, kým sa hodnota majetku vráti na pôvodnú úroveň.

- Ďalší možný faktor je nedostupnosť výhodnejšieho úverového riešenia, ak si neviete nasporiť plných 20%.

ATRAKTÍVNA ZMENA Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

Stavebné sporenie funguje v dvoch fázach – najprv si určíte cieľovú sumu (môže byť napr. predpokladaných 20% k hypotéke, poprípade viac, ak rátate aj so zdrojmi na rekonštrukciu / zariadenie).

V prvej fáze sporenia (môže trvať 2-6 rokov) si nasporíte 50% z cieľovej sumy a v druhej fáze stavebného úveru vám sporiteľňa požičia zvyšných 50%. Potreba nasporiť si 20% k hypotéke sa teda takto zníži na 10%, ktoré si sporíte niekoľko rokov.

Výhoda je, že v prípade, ak ste v predchádzajúcom roku v priemere v hrubom nezarobili viac ako 1.3-násobok priemernej mzdy za daný rok (teda 1 859€), máte nárok počas sporiacej fázy uchádzať sa aj o štátnu prémiu vo výške 70€ na osobu ročne. Od januára v tomto ohľade nastala pozitívna zmena – kým minulý rok ste si na získanie maximálnej štátnej prémie (70€) museli odložiť aspoň 2 800€ ročne, tento rok táto suma klesla na 1 000€ na osobu ročne (alebo 7% z ročného vkladu, ak nasporíte menej ako 1 000€). K tomu sa ešte pridá úročenie vkladov, ktoré závisí od výberu konkrétneho produktu v stavebnej sporiteľni.

Jednou z hlavných výhod stavebného sporenia je nárok na stavebný úver:

+ Dlhšia splatnosť ako 8 rokov pri bežnom spotrebnom úvere (až 20 rokov – záleží od rôznych parametrov, vrátane dĺžky sporenia).
+ Má takisto nižšie úroky (od 1.8% p. a. v závislosti od typu sporenia).
+ Úroky sú fixované počas celého obdobia splatnosti úveru.

Práve vďaka tomu sa zníži výška splátok v porovnaní s konvenčným spotrebným úverom.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale nevyhovuje a o cca. 3 roky si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Otec pracuje a zarába 1 500€ v čistom, zatiaľ čo matka je doma s mladším synom a poberá rodičovský príspevok. Aj s rezervou majú triezvy odhad, že budú potrebovať okolo 150 000€. 80% z hodnoty bytu, teda 120 000€, vedia zafinancovať z hypotéky.

Na ďalších 20%, teda 30 000€, však potrebujú zohnať zdroje. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký, rodina má momentálne úspory 3 000€ a nasledujúce tri roky si vie každý mesiac odložiť 420€.

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + sporenie alebo investovanie + spotrebný úver

Rodina si za nasledujúce 3 roky nasporí spolu s počiatočným vkladom (pred úrokmi) 17 280 €. Kvôli veľmi krátkemu investičnému horizontu si namiesto investovania do akcií vybrali sporiaci účet s garantovaným výnosom 3% p. a. a mesačnou frekvenciou pripisovania úrokov. Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po troch rokoch približne 17 981 €. Vďaka úrokom teda získa 701 €. Poplatky na sporiacom účte nie sú žiadne. 

Z 30 000€ na dofinancovanie hypotéky teda potrebuje len 12 019 €, na ktoré si zoberie spotrebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka + stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

Rodina si za nasledujúce 3 roky na 3 zmluvách (s cieľom maximalizovať štátnu prémiu) nasporí spolu s počiatočným vkladom (pred úrokmi a štátnou prémiu) 17 280 €. Z viacerých produktov sa v stavebnej sporiteľni rozhodli pre produkt kombinujúci garantovaný úrok na stavebnom úvere 3.4% a 0.5% úrok ročne počas sporiacej fázy. Rodina bude mať takisto nárok aj na štátnu prémiu – v ideálnom prípade bude táto suma každý rok približne 210 €, za dva roky teda 420 €. Keďže nárok na úver získa počas tretieho roka sporenia, štátnu prémiu získa dvakrát.

Rodina vďaka úrokom a štátnej prémii a po odrátaní poplatkov a daní získa približne 545 € (približný čistý výnos v sporiacej fáze).

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina na účtoch stavebného sporenia po troch rokoch približne 17 825 € a z 30 000 € tak na dofinancovanie hypotéky rodina potrebuje len 12 175 €, na ktoré si zoberie zvýhodnený stavebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a.*

Splátka 608 €

Spotrebný úver
12 019 €

8 r.
úrok
6 % p. a.*

Splátka 158 €

Spolu splátka
766 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
701 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
3 144 €

Konečny stav:
2 443 €

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN 
4.5 % p. a.*

Splátka 608 €

Stavebný úver
12 175

6.25 r.
úrok
3.4 % p. a.*

Splátka 180 €

Spolu splátka
788 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
545 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
1505 €

Konečny stav:
-960 €

Stavebné sporenie v kombinácii so spotrebným úverom

No Data Found

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Záver

Jedno z trhovo najvýhodnejších sporení (3% p. a.) síce bolo mierne výhodnejšie ako sporiaca časť pri stavebnom sporení, vidíme však, že v úverovej fáze boli podmienky stavebného úveru výhodnejšie ako podmienky klasického spotrebného úveru. Splátka na stavebnom úvere síce bola mesačne mierne vyššia (o cca. 20€), ale úver mala rodina splatený o takmer dva roky skôr a celková preplatenosť úveru bola nižšia o vyše 1 600 €. Po zarátaní výnosov zo sporenia môže rodina výberom stavebného sporenia ušetriť takmer 1 500 €.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale nevyhovuje a o 6 rokov si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Otec pracuje a zarába 1 500€ v čistom, zatiaľ čo matka je doma s mladším synom a poberá rodičovský príspevok. Aj s rezervou majú triezvy odhad, že budú potrebovať okolo 150 000€. 80% z hodnoty bytu, teda 120 000€, vedia zafinancovať z hypotéky.  

Na ďalších 20%, teda 30 000€, však potrebujú zohnať zdroje. Zároveň chcú mať aj 30 000€ na zariadenie/rekonštrukciu bytu, čiže spolu budú potrebovať 60 000€. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký, rodina má minimálne úspory, ale nasledujúce tri roky si vie každý mesiac odložiť 450€.

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + sporenie alebo investovanie + spotrebný úver

Rodina si za nasledujúcich 6 rokov nasporí (pred úrokmi) 31 500 €. Rodina si vybrala sporiaci účet s garantovaným výnosom 3 % p. a. a mesačnou frekvenciou pripisovania úrokov.

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po šiestich rokoch približne 33 805 €. Vďaka úrokom teda získa 2 305 €. Poplatky na sporiacom účte nie sú žiadne.

Z 60 000 € na dofinancovanie hypotéky a zariadenie teda potrebuje len 26 195 €, na ktoré si zoberie spotrebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka + stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

Rodina si za nasledujúcich 6 rokov  na 3 zmluvách (s cieľom maximalizovať štátnu prémiu) nasporí (pred úrokmi a štátnou prémiu) 31 500 €. Z viacerých produktov sa v stavebnej sporiteľni rozhodli pre produkt kombinujúci garantovaný úrok na stavebnom úvere 1.8% a nízke úroky počas sporiacej fázy (0.1% p. a.). Rodina bude mať takisto nárok aj na štátnu prémiu – v ideálnom prípade bude táto suma každý rok približne 210€, za päť rokov teda 1 050 €. Keďže nárok na úver získa počas šiesteho roka sporenia, štátnu prémiu získa päťkrát.

Rodina vďaka úrokom a štátnej prémii a po odrátaní poplatkov a daní získa približne 563 € (približný čistý výnos v sporiacej fáze).

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po šiestich rokoch približne 32 063 € a z 60 000€ tak na dofinancovanie hypotéky rodina potrebuje len 27 937 €, na ktoré si zoberie zvýhodnený stavebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a. *

Splátka 608 €

Spotrebný úver
26 195

8 r.
úrok
6 % p. a.*

Splátka 344 €

Spolu splátka
952 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
2 305 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
6 852

Konečný stav:
-4 547 €

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a. *

Splátka 608 €

Stavebný úver
27 937

10.8 r.
úrok 
1.8 % p. a. *

Splátka 240 €

Spolu splátka
848 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
563 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
3 374 €

Konečný stav:
-2 811 €

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Záver

Jedno z trhovo najvýhodnejších sporení (3% p. a.) síce bolo výhodnejšie ako sporiaca časť pri stavebnom sporení, vidíme však, že v úverovej fáze boli podmienky stavebného úveru výhodnejšie ako podmienky klasického spotrebného úveru. Nielenže stavebné sporenie ponúkalo celkové mesačné splátky nižšie o 90 € (vďaka nižšiemu RPMN a natiahnutiu úveru z 8 na skoro 11 rokov), ale aj celková preplatenosť úveru bola nižšia, a to o vyše 3 400 €.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale vôbec nevyhovuje a čím skôr si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Matka aj otec zarábajú každý okolo 1 300 € v čistom. Predpokladajú, že budú potrebovať okolo 150 000 €. 80 % z hodnoty bytu, teda 120 000 €, vedia zafinancovať z hypotéky. 

Na ďalších 20 %, teda 30 000 €, však potrebujú zohnať zdroje. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký a rodina má minimálne úspory, ktoré si odkladá na vybavenie nového bytu.

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + spotrebný úver

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.95 % p. a.

Splátka 622€

Spotrebný úver
30 000 €

30 r.
RPMN
6.15 % p. a.

Splátka 396 €

Spolu splátka
1 018 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 8 058 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (10 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.95 % p. a.

Splátka 622 €

Medziúver
30 000 €

10 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 334 €

Spolu splátka
956 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 10 027 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (20 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
4.95 % p. a.

Splátka 622€

Medziúver
30 000 €

20 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 212 €

Spolu splátka
834 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 20 612 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (30 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
4.95 % p. a.

Splátka 622 €

Medziúver
30 000 €

30 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 177 €

Spolu splátka
799 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 33 713 €

Záver

V tomto prípade vidíme, že pri kombinácii medziúveru s hypotékou je mesačná splátka od 799 €, zatiaľ čo pri kombinácii so spotrebných úverom je mesačná splátka 1 018 €. Nižšia splátka je dosiahnutá o niečo nižším úrokom, ale hlavne možnosťou natiahnutia splátok na dlhšie obdobie (až 30 rokov). Zároveň však treba zobrať do úvahy vyššiu preplatenosť úveru.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale nevyhovuje a o cca. 3 roky si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Otec pracuje a zarába 1 500€ v čistom, zatiaľ čo matka je doma s mladším synom a poberá rodičovský príspevok. Aj s rezervou majú triezvy odhad, že budú potrebovať okolo 150 000€. 80% z hodnoty bytu, teda 120 000€, vedia zafinancovať z hypotéky. 

 Na ďalších 20%, teda 30 000€, však potrebujú zohnať zdroje. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký, rodina má momentálne úspory 3 000€ a nasledujúce tri roky si vie každý mesiac odložiť 420€.

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + sporenie alebo investovanie + spotrebný úver

Rodina si za nasledujúce 3 roky nasporí spolu s počiatočným vkladom (pred úrokmi) 17 280 €. Kvôli veľmi krátkemu investičnému horizontu si namiesto investovania do akcií vybrali sporiaci účet s garantovaným výnosom 3% p. a. a mesačnou frekvenciou pripisovania úrokov. Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po troch rokoch približne 17 981 €. Vďaka úrokom teda získa 701 €. Poplatky na sporiacom účte nie sú žiadne.

 Z 30 000€ na dofinancovanie hypotéky teda potrebuje len 12 019 €, na ktoré si zoberie spotrebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a.*

Splátka 608 €

Spotrebný úver
12 019 €

8 r.
úrok
6 % p. a.*

Splátka 158 €

Spolu splátka
766 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
701 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
3 144 €

Konečny stav:
-2 443 €

Stavebné sporenie v kombinácii so spotrebným úverom

No Data Found

Hypotéka + stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

Rodina si za nasledujúce 3 roky na 3 zmluvách (s cieľom maximalizovať štátnu prémiu) nasporí spolu s počiatočným vkladom (pred úrokmi a štátnou prémiu) 17 280 €. Z viacerých produktov sa v stavebnej sporiteľni rozhodli pre produkt kombinujúci garantovaný úrok na stavebnom úvere 3.4% a 0.5% úrok ročne počas sporiacej fázy. Rodina bude mať takisto nárok aj na štátnu prémiu – v ideálnom prípade bude táto suma každý rok približne 210 €, za dva roky teda 420 €. Keďže nárok na úver získa počas tretieho roka sporenia, štátnu prémiu získa dvakrát.

Rodina vďaka úrokom a štátnej prémii a po odrátaní poplatkov a daní získa približne 545 € (približný čistý výnos v sporiacej fáze).

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina na účtoch stavebného sporenia po troch rokoch približne 17 825 € a z 30 000 € tak na dofinancovanie hypotéky rodina potrebuje len 12 175 €, na ktoré si zoberie zvýhodnený stavebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN 
4.5 % p. a.*

Splátka 608 €

Stavebný úver
12 175 €

6.25 r.
úrok
3.4 % p. a.*

Splátka 180 €

Spolu splátka
788 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
545 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
1505 €

Konečny stav:
-960 €

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Záver

Jedno z trhovo najvýhodnejších sporení (3% p. a.) síce bolo mierne výhodnejšie ako sporiaca časť pri stavebnom sporení, vidíme však, že v úverovej fáze boli podmienky stavebného úveru výhodnejšie ako podmienky klasického spotrebného úveru. Splátka na stavebnom úvere síce bola mesačne mierne vyššia (o cca. 20€), ale úver mala rodina splatený o takmer dva roky skôr a celková preplatenosť úveru bola nižšia o vyše 1 600 €. Po zarátaní výnosov zo sporenia môže rodina výberom stavebného sporenia ušetriť takmer 1 500 €.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale nevyhovuje a o 6 rokov si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Otec pracuje a zarába 1 500€ v čistom, zatiaľ čo matka je doma s mladším synom a poberá rodičovský príspevok. Aj s rezervou majú triezvy odhad, že budú potrebovať okolo 150 000€. 80% z hodnoty bytu, teda 120 000€, vedia zafinancovať z hypotéky.

Na ďalších 20%, teda 30 000€, však potrebujú zohnať zdroje. Zároveň chcú mať aj 30 000€ na zariadenie/rekonštrukciu bytu, čiže spolu budú potrebovať 60 000€. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký, rodina má minimálne úspory, ale nasledujúce tri roky si vie každý mesiac odložiť 450€. 

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + sporenie alebo investovanie + spotrebný úver

Rodina si za nasledujúcich 6 rokov nasporí (pred úrokmi) 31 500 €. Rodina si vybrala sporiaci účet s garantovaným výnosom 3 % p. a. a mesačnou frekvenciou pripisovania úrokov.

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po šiestich rokoch približne 33 805 €. Vďaka úrokom teda získa 2 305 €. Poplatky na sporiacom účte nie sú žiadne.

Z 60 000 € na dofinancovanie hypotéky a zariadenie teda potrebuje len 26 195 €, na ktoré si zoberie spotrebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a. *

Splátka 608 €

Spotrebný úver
26 195 €

8 r.
úrok
6 % p. a.*

Splátka 344 €

Spolu splátka
952 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
2 305 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
6 852

Konečný stav:
-4 547 €

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Hypotéka + stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

Rodina si za nasledujúcich 6 rokov  na 3 zmluvách (s cieľom maximalizovať štátnu prémiu) nasporí (pred úrokmi a štátnou prémiu) 31 500 €. Z viacerých produktov sa v stavebnej sporiteľni rozhodli pre produkt kombinujúci garantovaný úrok na stavebnom úvere 1.8% a nízke úroky počas sporiacej fázy (0.1% p. a.). Rodina bude mať takisto nárok aj na štátnu prémiu – v ideálnom prípade bude táto suma každý rok približne 210€, za päť rokov teda 1 050 €. Keďže nárok na úver získa počas šiesteho roka sporenia, štátnu prémiu získa päťkrát.

Rodina vďaka úrokom a štátnej prémii a po odrátaní poplatkov a daní získa približne 563 € (približný čistý výnos v sporiacej fáze).

Po zarátaní úrokov a odrátaní dane bude mať rodina po šiestich rokoch približne 32 063 € a z 60 000€ tak na dofinancovanie hypotéky rodina potrebuje len 27 937 €, na ktoré si zoberie zvýhodnený stavebný úver. Jej mesačná splátka bude vyzerať takto:

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.5 % p. a. *

Splátka 608 €

Stavebný úver
27 937 €

10.8 r.
úrok 
1.8 % p. a. *

Splátka 240 €

Spolu splátka
848 €

* úroky sú založené na predpoklade mierneho poklesu sadzieb

Celkové čisté výnosy v sporiacej fáze:
563 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
3 374 €

Konečný stav:
-2 811 €

Stavebné sporenie v kombinácii so stavebným úverom

No Data Found

Záver

Jedno z trhovo najvýhodnejších sporení (3% p. a.) síce bolo výhodnejšie ako sporiaca časť pri stavebnom sporení, vidíme však, že v úverovej fáze boli podmienky stavebného úveru výhodnejšie ako podmienky klasického spotrebného úveru. Nielenže stavebné sporenie ponúkalo celkové mesačné splátky nižšie o 90 € (vďaka nižšiemu RPMN a natiahnutiu úveru z 8 na skoro 11 rokov), ale aj celková preplatenosť úveru bola nižšia, a to o vyše 3 400 €.

Úvod

Rodina s dvomi malými deťmi momentálne býva v rodičovskom dome. Takáto situácia im ale vôbec nevyhovuje a čím skôr si plánujú kúpiť trojizbový byt v Žiline. Matka aj otec zarábajú každý okolo 1 300 € v čistom. Predpokladajú, že budú potrebovať okolo 150 000 €. 80 % z hodnoty bytu, teda 120 000 €, vedia zafinancovať z hypotéky. 

Na ďalších 20 %, teda 30 000 €, však potrebujú zohnať zdroje. Život s dvomi deťmi na krku nie je ľahký a rodina má minimálne úspory, ktoré si odkladá na vybavenie nového bytu.

Prešli si niekoľko možností a výpočty ukázali nasledovné:

Hypotéka + spotrebný úver

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.95 % p. a.

Splátka 622€

Spotrebný úver
30 000 €

30 r.
úrok
6.15 % p. a.

Splátka 396 €

Spolu splátka
1 018 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 8 058 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (10 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
4.95 % p. a.

Splátka 622 €

Medziúver
30 000 €

10 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 334 €

Spolu splátka
956 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 10 027 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (20 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.95 % p. a.

Splátka 622€

Medziúver
30 000 €

20 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 212 €

Spolu splátka
834 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 20 612 €

Hypotéka + medziúver bez založenia nehnuteľnosti (30 rokov)

Hypotéka
120 000 €

30 r.
RPMN
4.95 % p. a.

Splátka 622 €

Medziúver
30 000 €

30 r.
úrok
5.09 % p. a.

Splátka 177 €

Spolu splátka
799 €

Celkové náklady na dofinancovanie hypotéky (preplatenosť):
cca. 33 713 €

Záver

V tomto prípade vidíme, že pri kombinácii medziúveru s hypotékou je mesačná splátka od 799 €, zatiaľ čo pri kombinácii so spotrebných úverom je mesačná splátka 1 018 €. Nižšia splátka je dosiahnutá o niečo nižším úrokom, ale hlavne možnosťou natiahnutia splátok na dlhšie obdobie (až 30 rokov). Zároveň však treba zobrať do úvahy vyššiu preplatenosť úveru.